Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã cho Đức Kitô phục sinh nhờ Thánh Thần, và cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống mãi. Chúng ta cùng hân hoan ca tụng Chúa và dâng lời nguyện xin :

  1. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Giáo Hội / ý thức được quyền và trách nhiệm mà Thầy Chí Thánh đã trao cho mình, để tìm kiếm những tín hữu đang bị giam cầm bởi tội lỗi, mời gọi họ lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải / khích lệ họ tin tưởng đón nhận lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa.
  1. Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối”. Chúng ta cầu xin Chúa cho muôn dân nước tin nhận Chúa Phục Sinh là Thiên Chúa Xót Thương, Người không ngừng chờ đợi nhân loại nhận ra tình yêu cao cả của Người / và quay về với Người trong niềm tin yêu, tín thác.
  1. Những kẻ bị ốm đau và những người bị thần ô uế ám, tất cả đều được chữa lành”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu ý thức rằng Chúa muốn họ nối dài lòng thương xót của Chúa / bằng lời cầu nguyện, bằng thái độ quan tâm, ân cần, tận tình chăm sóc phục vụ / giúp xoa dịu và chữa lành những con người đau khổ trên khắp thế giới này.

 

  1. “Bình an cho anh em”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / nhận được ơn bình an đích thực mà Chúa Phục Sinh ban tặng, để chúng ta được biến đổi, dùng chính đời sống của mình làm chứng nhân cho Thiên Chúa là Đấng xót thương cứu độ.

Chủ tế : Lạy Chúa Phục Sinh là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn cầu / và cho chúng con thêm quyết tâm góp phần mình / làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa. Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Amen.