Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Người dẫn đưa nhân loại lần bước trong đêm tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện:

 

  1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là ánh sáng đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa, biết luôn hoàn thành sứ mạng của mình, bằng lời cầu nguyện và gương sáng hằng ngày.
  2. Y học ngày nay tiến bộ vượt bậc đã diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo, mang lại niềm vui cho nhân loạiThế nhưng, tại các nước chậm phát triển vẫn còn một số người bị mù lòa và bệnh tật vì quá nghèo và không có khả năng chữa bệnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều người quảng đại, hết lòng chăm sóc và tận tụy giúp đỡ những anh chị em kém may mắn đó.
  3. Bệnh mù loà làm cho con người khốn khổ, nhưng bị mù lòa về tinh thần là đáng sợ nhất, vì nó khiến con người trở nên mù quáng, không còn phân biệt điều lành phải làm và điều dữ phải tránh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chữa mọi người khỏi căn bệnh hiểm nghèo này, hầu giúp họ nhận ra ánh sáng chân lý đức tin.
  4. Chúa là ánh sáng đức tin cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / cũng trở nên ánh sáng theo lời mời gọi của Chúa, để cuộc sống của mỗi người trở nên nhân chứng sống động của Chúa giữa trần gian.

 

Chủ tếLạy Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng cứu độ trần gian, Chúa đã dạy chúng con sống như con cái sự sáng. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng mà ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa và trọn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.