Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Lời nguyện chung: Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội nhằm mục đích gì?

15870istockgettyimagesplustinnakornjorruang2


GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?

“Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con” (Mt 28,19)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu bảo các môn đệ “hãy đi giảng dạy muôn dân, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Chúa truyền”. Hội Thánh có bổn phận giáo huấn xã hội, nhằm làm cho mọi người nên môn đệ Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết nghe theo giáo huấn của Hội Thánh, và dùng đời sống mình mà cải tạo xã hội.

2. Chúa phán: “Chính anh em là muối cho đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh thấm nhuần giáo huấn của Hội Thánh để giúp cho trần gian cũng thấm nhuần đạo lý Chúa Kitô và được ơn cứu rỗi.

3. Chúa phán: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tập luyện các nhân đức rạng ngời giáo lý đạo Chúa, mà làm cho trần gian tôn vinh tình yêu Thiên Chúa.

4. Chúa phán: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết dùng đời sống mình mà thực thi lệnh truyện của Chúa giúp cho mọi người được ơn cứu rỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn Hội Thánh thực hiện sứ mạng giáo huấn trần gian. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên Hội Thánh để mọi người chúng con lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.


Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

873