Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Lời nguyện chung: Hiệp hành là gì?

chungtoicungdivoianhtimhieukhaiquatveynghiahiephanhsynodality3052952


HIỆP HÀNH LÀ GÌ?

“Đừng sợ, bởi vì Ta ở cùng con để giữ gìn con” (Gr 1,8).

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống trần gian hiện tại, như là một cuộc lữ hành tiến về nhà Cha trên trời, Hội Thánh vừa là Mẹ vừa là Thầy đang đi cùng với chúng ta. Chúng ta cần hiệp thông và tiến bước với Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết kết hợp với Chúa Giêsu, hiệp thông với Hội Thánh, mà đi trên con đường Giêsu để tới thiên đàng.

2Chúa phán: “Các con hãy đi theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết cùng đi theo Chúa Giêsu để được Chúa biến đổi thành những người làm việc tông đồ cho Nước Chúa.

3. Thánh Phêrô nói: “Bỏ Thầy, con biết đi theo ai, Thầy có lời ban sự sống”. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu Kitô, luôn biết trung thành sống đạo Chúa trong mọi hoàn cảnh, khó khăn hay thuận lợi đều tin thờ Chúa.

4. “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, ý thức rằng mình đang có Chúa và Hội Thánh cùng đồng hành trong cuộc sống của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa là đường là sự thật và sự sống chúng con. Xin Chúa lại ban Thánh Thần giúp chúng con hiệp hành trong Hội Thánh, trong Chúa Giêsu mà tiến về nhà Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1956    24-12-2022