Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Lời nguyện chung: Hiệp thông theo chiều đứng và chiều ngang

largelafeylasobrasvanjuntas11


HIỆP THÔNG THEO CHIỀU ĐỨNG VÀ CHIỀU NGANG

“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.” (Ga 1,14)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa muốn loài người hiệp thông với Thiên Chúa để được sống hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Người cũng muốn loài người yêu thương nhau hiệp thông với nhau để nên một đoàn chiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành”. Chúng ta cầu nguyện cho thành phần Hội Thánh, hiệp hành theo chiều đứng, hướng lên Chúa, nghe lời Chúa, và hiệp thông trong Chúa.

2. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết hiệp hành theo chiều ngang, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến lên Thiên đàng.

3. Chúa phán: “Tiên vàn hãy lo việc Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Ngài sẽ ban cho”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô, dù đang sống trong trần gian nhưng luôn qui hướng mọi sự về cuộc sống trên quê trời.

4. Chúa phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn dùng đời sống gương sáng đức tin mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con hiệp hành dưới đất mà hướng về quê trời. Xin cho chúng con được tràn đầy ơn Thánh Thần hướng dẫn mà kết hợp với Chúa Giêsu và tiến về nhà Cha trên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

693