Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Lời nguyện chung: Hội Thánh đồng hành với con người

1627theholyspiritandme
HỘI THÁNH ĐỒNG HÀNH VỚI CON NGƯỜI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu truyền cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi loài, tức là đồng hành với mọi người tới ơn cứu độ. Vâng theo lệnh truyền của Chúa và theo gương các tiền nhân, chúng ta hãy lên đường. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. “Đang lúc họ trò chuyện, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết nhận ra Chúa Giêsu đang đồng hành với mình và nâng đỡ mình trong cuộc sống.

2. Chúa phán: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết theo gương Chúa Giêsu đi đến tận chân trời góc biển để loan báo Tin Mừng cho mọi người.

3. “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà đi theo Người”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết chọn lựa cuộc sống có sự đồng hành của Chúa Giêsu, và của Hội Thánh để gặp thấy niềm vui bình an.

4. Chúa phán: “Anh cứ về nhà, và thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã làm cho anh”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết kể cho nhau về Thiên Chúa là tình yêu và về Thiên Chúa là Đấng hằng sống.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn Hội Thánh đồng hành mà cứu chuộc mọi người. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con luôn kết hiệp trong Chúa và Hội Thánh để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1421