Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Lời nguyện chung: Hội Thánh là Mẹ và là Thầy

vaticanhackathonfookjg

HỘI THÁNH LÀ MẸ VÀ LÀ THẦY

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần” (Ga 3,5)

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Ngoài gia đình, người trẻ còn thuộc về một Hội Thánh để được thương yêu, hướng dẫn và đồng hành. Cũng như ngôi trường đầu tiên là gia đình, Hội Thánh là Mẹ và là Thầy của người trẻ. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

     1. Chúa phán: “Ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không được vào Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, hãnh diện vì mình là Con Chúa, được hứa ban phần thưởng thiên đàng.
     2. Chúa phán: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết thể hiện tình bác ái yêu thương đối với tất cả mọi người như Chúa dạy.
     3. Chúa phán: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở nên môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết sử dụng sức năng động trẻ trung của mình mà loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
     4. Chúa phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích để hiệp thông trong Chúa Kitô.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người hiệp thông trong Hội Thánh để được phước thiên đàng. Xin ban Thánh Thần cho mọi người biết giúp đỡ nhau, nhất là giúp người trẻ, hiệp thông, yêu thương và đồng hành cùng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

976