Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Lời nguyện chung: Hội Thánh quan niệm về tôn giáo

isgodsloveunconditionale1616158080630


HỘI THÁNH QUAN NIỆM VỀ TÔN GIÁO

“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,29-30)

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng: Loài người phải thờ phượng Thiên Chúa duy nhất trọn tốt trọn lành, phải kính mến Chúa trên hết mọi sự. Đồng thời nhờ tôn giáo, mọi người xây dựng xã hội trần thế tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết cách thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

2. Chúa phán: “Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết dùng phương thế trẻ trung của mình mà làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết giúp nhau nên thánh, giúp nhau xây dựng xã hội trần gian hướng tới thiên đàng.

4. Chúa phán: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết sử dụng sức trẻ mình mà loan báo Tin Mừng Nước Trời cho mọi người.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn Hội Thánh trở thành phương tiện hiệp thông trong Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa, mà làm cho mọi người tin nhận và thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1334