Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Lời nguyện chung: Nguồn gốc và cùng đích của hiệp thông

istock8455473861e1547837610487
NGUỒN GỐC VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA HIỆP THÔNG

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.”
(Ga 17,21)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa xuống thế làm người, sống với con người, là để dẫn đưa con người vào hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Hiệp thông sự sống với Thiên Chúa, hiệp thông tình yêu trong Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Để họ được nên một như Chúng Ta là một”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, nên một với nhau trong Chúa Giêsu để được thông phần sự sống Thiên Chúa.

2. Chúa phán: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ hoàn toàn nên một”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người ý thức mình phải hiệp thông trong Chúa Giêsu, là để được nên một, để yêu thương và để sống đời đời.

3. Chúa phán: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn Lành”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn nỗ lực hiệp thông với Chúa và Hội Thánh, để ngày càng tiến triển trên đường nên trọn lành.

4. Chúa phán: “Ai tin thì làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, ý thức mình là phần tử sống động trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con không những biết nguồn gốc của sự hiệp thông, mà còn luôn gắn bó với Chúa để được sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1291