Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Lời nguyện chung: Nguyên tắc bổ trợ

healthyhands


NGUYÊN TẮC BỔ TRỢ

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Có những việc tự cá nhân cấp thấp có thể thực hiện được, nhưng cũng có những việc cá nhân cấp thấp không sao hoàn thành. Vậy phải tuân theo nguyên tắc bổ trợ, cần sự hỗ trợ của cấp cao hơn. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết lo liệu hoàn thành sứ mạng được giao, và cũng trợ giúp cho những người ngang cấp cùng hoàn thiện.

2. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết nhờ sự hỗ trợ của Đấng bản quyền để vững tin và nhiệt thành kính mến Chúa.

3. Phêrô đáp: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Và họ bắt được rất nhiều cá. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết theo sự hướng dẫn của cấp trên để hoàn thành sứ mạng cách có hiệu quả tốt.

4. Chúa phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Giêsu và những người đi trước để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống hướng dẫn chúng con thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân, trợ giúp nhau hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.


Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

608