Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Lời nguyện chung: Nguyên tắc liên đới

nguyentactinhliendoitronggiaohuanxahoicuagiaohoi


NGUYÊN TẮC LIÊN ĐỚI

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống” (Lc 15,32)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã tạo dựng loài người có tính xã hội, cộng đồng. Nghĩa là người này có liên đới với người kia. Khi rao giảng, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến tính liên đới. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết mỗi người đều có liên đới với người khác, cần phải được cứu rỗi cùng với nhau.

2. Chúa phán: “Hãy đi và làm như người Samari nhân hậu”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết giúp đỡ mọi người cần được giúp đỡ, giúp nhau cùng nhau nên thánh, nên hoàn hảo.

3. Chúa phán: “Hãy đi bán tài sản của mình và đem cho người nghèo, rồi theo Tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết nguyên tắc liên đới để cùng giúp nhau tiến triển trên đường nên thánh.

4. Chúa phán: “Phần con, khi đã trở lại, hãy  làm cho anh em con nên vững mạnh”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết cùng giúp nhau kiên vững đức tin,gia tăng lòng trông cậy và lòng kính mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có tính liên đới. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con liên kết với nhau trong Chúa, để cùng nhau làm sáng tỏ tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1400    10-09-2022