Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Lời nguyện chung: Nguyên tắc nhân phẩm

nhanpham

NGUYÊN TẮC NHÂN PHẨM

“Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem, sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”
(Ga 18,23)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Mỗi người được Thiên Chúa ban nhân phẩm và nhân quyền như nhau, đòi hỏi phải được tôn trọng như nhau. Không ai tự cho mình có phẩm giá hơn, hay quyền lợi hơn người khác. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Ai bảo anh em là ‘ngốc’ thì bị phạt trước công nghị”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết áp dụng nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, để không khinh dễ anh chị em mình.

2. Chúa phán: “Ai rủa anh em là ‘khùng’ thì sẽ bị vạ lửa địa ngục”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tôn trọng nhân phẩm nhân quyền của mọi người, theo nguyên tắc giáo huấn của Hội Thánh.

3. Chúa phán: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết trân trọng phẩm giá con người hơn hết mọi loài vật, để đối xử hài hoà với nhau.

4. Chúa phán: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tôn trọng mọi người, đối xử công bằng và hài hoà với mọi người.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban phẩm giá cao trọng cho loài người, vì được giống hình ảnh Chúa. Xin cho chúng con biết hướng lên Chúa, để giữ được phẩm giá của mình trong chức vị làm con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

882    24-07-2022