Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Lời nguyện chung: Những nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo

314838900d1491ceeca


NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

“Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” (Mt 6,25)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Khi rao giảng cho dân chúng, Chúa Giêsu tôn trọng các nguyên tắc công ích, nhân phẩm, liên đới và bổ trợ. Từ đó, giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công giáo cũng đề cao các nguyên tắc ấy. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Chính anh em là muối cho đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết áp dụng giáo huấn của Hội Thánh đời sống thường ngày, để góp phần xây dựng công ích cho trần gian.

2. Chúa phán: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tôn trọng nhân phẩm theo nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Hội Thánh.

3. Chúa phán: “Con cầu nguyện cho họ, và cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết gầy dựng mối dây liên đới với mọi người trong sức sống của Chúa Kitô Phục sinh.

4. Chúa phán: “Phần con, sau khi đã chỗi đậy, con hãy củng cố anh em con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết dùng đời sống mình mà hỗ trợ cho nhau có đức tin và tin vững mạnh nơi Chúa Giêsu phục sinh.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn đặt Hội Thánh làm đèn soi trần gian. Xin ban Lửa Thánh Thần Chúa xuống trên Hội Thánh để mọi người tôn trọng các nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

734    11-06-2022