Chủ tếAnh Chị em thân mến, Đức Giê-su Ki-tô đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chuá vì tình thương của Người dành cho chúng ta và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. Chúa Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh luôn phục vụ mọi người trong tinh thần khiếm tốn của vị Mục tử Giê-su.
  2. Chúa Giê-su yêu thương các môn đệ của Người đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, biết tích cực dấn thân theo Chúa trên con đường thương yêu, phục vụ.
  3. Chúa Giê-su đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để chúng ta được sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết quý trọng và bảo vệ sự sống mà Chuá đã trao ban, đặc biệt là sự sống các thai nhi.
  4. Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta luôn mãi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được tình thương của Chuá, biết siêng năng đến lãnh nhận Bí tích Thánh thể để có sức mạnh đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tếLạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ vì Chuá đã để lại cho chúng con Bí tích tình yêu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chuá khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín/ để chúng con luôn là những sứ giả trung thành rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa. Chuá hằng sống và hiển trị muôn đời.