Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Lời nguyện chung: Vai trò của các mục tử đối với người trẻ

maxresdefault1234


VAI TRÒ CỦA CÁC MỤC TỬ ĐỐI VỚI NGƯỜI TRẺ

“Phần con, sau khi đã chỗi đậy, con hãy củng cố anh em con” (Lc 22,34)

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Như Phêrô, các mục tử được đặt lên để củng cố đức tin cho mọi người, yêu thương chăm sóc ơn cứu rỗi cho mọi người, nhất là đối với người trẻ, những người bị lãng quên trong xã hội. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Một người hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ, biết đến với Chúa Giêsu qua các mục tử trong Hội Thánh, để được giải đáp các vấn nạn của cuộc sống.

2. Chúa phán: “Đừng làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh không nên cớ vấp phạm cho người trẻ, nhưng hãy nên như gương sáng về đức tin và luân lý.

3. Thánh Phaolô nói: “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết noi gương thánh Phaolô, trở nên như những hiện thân của Đức Kitô đang sống trong trần gian.

4. Các môn đệ nói: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết theo gương Chúa Giêsu để luôn cầu nguyện với Chúa, nhất là khi gặp khúc quanh cuộc đời mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn Hội Thánh luôn có những người trẻ cần những mục tử nhiệt thành trong sứ vụ. Xin Chúa sai đến giữa trần gian hôm nay những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1172