Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Lời nguyện chung: Vai trò trọng tâm của Đức Kitô

jesuschristgettyimages6001668185a4e7131eb4d520037d96847


VAI TRÒ TRỌNG TÂM CỦA ĐỨC KITÔ

“Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”
(Mt 1,21)

 

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Vai trò và sứ mạng của Chúa Kitô là cứu chuộc nhân loại. Nhân loại đang trên đà đi xuống, Chúa đến để dừng chân con người lại, và dẫn đường nhân loại đi lên tới Nước Trời hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: “Con Người đến để cứu những gì đã hư mất”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết nhân danh Chúa Giêsu, để tìm và cứu những ai đang mất phương hướng trong cuộc sống.

2. Chúa phán: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết cùng với Chúa Giêsu đem niềm tin, nguồn vui và bình an đến cho mọi người đang sống gần mình.

3. Những người mù thưa: “Lạy Đức Giêsu Nagiarét, xin thương xót chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết tìm đến với Chúa và kêu cầu Chúa thương xót những người nghèo khổ.

4. Chúa phán: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Giêsu mà giúp cho mọi người được lên thiên đàng.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống giúp chúng con thực thi sứ mạng cứu chuộc của Con Chúa, mà giúp nhau hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Tác giả: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

1097    10-11-2022