Sidebar

Thứ Sáu
12.08.2022

Lời nguyện tắt của Thánh Gioan Vianney trước khi Rước Lễ

saintstjohnvianneyfrenchpriestincorruptiblecuredarsfrlawrencelewopccbyncnd20
 Fr Lawrence Lew, O.P. | CC BY-NC-ND 2.0


Lời cầu nguyện này
tuy đơn nhưng lại sâu sắc về phương diện thiêng liêng.

Thánh Gioan Vianney rất sùng kính Bí tích Thánh Thể vì ngài nhận biết sự thật rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh và rượu.

Có một lời nguyện tắt đơn nhưng sâu sắc được cho là của Thánh Gioan Vianney. Lời nguyện này được cất lên trước khi Rước Lễ, và cầu xin Chúa Giêsu ngự đến trong chúng ta.

Lời nguyện này biểu lộ sự thật rằng Thiên Chúa đang đến với chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể và Người muốn ngự trong chúng ta, cũng như chúng ta mong muốn được ở trong Người.

Lạy Thiên Chúa của con, xin đến với con, để Ngài có thể ngự trong concon có thể ở trong Ngài.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (02/6/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

509