Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 12 Thường niên_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, con người chúng ta chỉ là thụ tạo nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng giá máu của Con Một Người. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa để dẫn dắt con thuyền Giáo Hội vượt qua phong ba bão táp.
  2. Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người tự xưng là vô thần, những người chưa nhận biết Chúa được ơn soi sáng giúp nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong thiên nhiên, trong vũ trụ vạn vật và nơi các chứng nhân Tin Mừng.
  3. Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang gặp gian nan thử thách/ được ơn can đảm đương đầu với khó khăn bằng tất cả niềm tin và sự phó thác trọn vẹn cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
  4. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và vững tin có Chúa luôn yêu thương và đồng hành trong mọi hoàn cảnh, và không ngừng sống niềm tin đó với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con, để dù thuyền đời của mỗi người chúng con và của Giáo hội có chao đảo thì chúng con vẫn một lòng vững tin có Chúa hằng luôn hiện diện và đồng hành với chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

1004