LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Với ước muốn nên giống Đức Giêsu, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

  1. Hội Thánh là người mẹ hiền luôn hết tình yêu thương và chăm sóc con cái của mình. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu cảm nghiệm được tình yêu thương bao la của Chúa qua gương mặt của Hội Thánh.
  2. Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tâm hồn Kitô hữu đang hầu ngã quỵ dưới sức nặng của vất vả, khổ đau/ cảm nhận được sự ủi an, nâng đỡ của Chúa/ để họ vì Chúa mà can đảm đón nhận thập giá đời mình.
  3. “Hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang ở trong tình trạng hận thù, ghen ghét/ được tình yêu và lòng thương xót của Chúa cảm hóa, để họ cũng biết noi gương Đức Kitô sống hiền lành và khiêm nhường.
  4. “Lạy Cha, Con ngợi khen Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết khiêm tốn và năng học hỏi tìm kiếm Chân Lý/ để đáng được Chúa mạc khải kho tàng trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải nên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin ban ơn trợ lực cho chúng con/ để chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy, và thực thi mệnh lệnh Chúa truyền/ hầu trở nên con cái đích thực của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.