Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 14 Thường niên_B

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người luôn yêu thương, nâng đỡ và hằng thi ân giáng phúc cho chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

  1. “Ơn của Thầy đã đủ cho anh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội/ luôn nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong một xã hội đầy thách đố, để làm chứng cho Chúa bằng sự hiện diện chứng tá của mình.
  2. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en được sai đến với dân Chúa. Họ thể nghe hoặc không nghe nhưng để họ biết rằng có một ngôn sứ ở giữa họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo can đảm sống chứng nhân Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo, dẫu gặp nhiều khó khăn, thử thách.
  3. “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Chúa ở mãi trong tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết phó thác cậy trông vào Chúa khi bị sa ngã, yếu đuối để sức mạnh và quyền năng của Chúa được biểu lộ nơi họ.
  4. “Rồi Người đi các làng chung quan mà giảng dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong Hội Dòng chúng ta, luôn nhận ra ân huệ và sự quan phòng của Chúa trong sứ vụ và trách nhiệm của mình, để đời sống của chúng ta phản chiếu lòng nhân từ và tình thương của Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và chăm sóc chúng con.  Xin cho chúng con biết nhận ra những yếu đuối của bản thân, để nhờ đó chúng con trở nên khiêm tốn, biết phó thác và sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai Con Một Người đến thế gian, để những ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô thì được cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ tình thương Chúa, và tha thiết dâng lời cầu xin.

  1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất, và diễn tả niềm tin ấy bằng đời sống chứng tá của mình.
  2. Thế giới hôm nay còn nhiều người chối bỏ và xúc phạm Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi lòng mở trí cho họ vượt qua những thành kiến nghi ngại, và ban cho họ quả tim mới, cùng một tinh thần mới/ để họ nhận biết và đặt trọn niềm tin tưởng vào Người.
  3. “Người lấy làm lạ vì họ không tin.” Chúng ta cùng xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết siêng năng học hỏi đào sâu giáo lý đức tin, thường xuyên đón nhận các Bí tích, để luôn đón nhận ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, hầu đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống thường ngày.
  4. Chúa đã phán cùng Phaolô: “Ơn Ta đủ cho ngươi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức sự bất toàn và giới hạn của bản thân, để luôn biết tin tưởng vào ơn Chúa và sẵn sàng làm mới bản thân mỗi ngày.

Chủ tếLạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa luôn yêu thương và muốn mọi người được cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần/ giúp chúng con biết nhiệt thành lắng nghe và thực thi Lời của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

.

1192