LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Lời Chúa là nguồn bình an và ơn cứu độ cho nhân loại. Tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng  lời nguyện xin:

  1. “Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn biết suy ngẫm Lời Chúa và lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần / để biết nhiệt tâm giảng dạy Lời Chúa, / hầu cho muôn dân được tin nhận Thiên Chúa là Cha yêu thương.
  2. “Có những hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả”.  Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình trên toàn thế giới, cách riêng là các gia đình trẻ luôn được Lời Chúa soi dẫn, tưới gội để trở nên mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống đức tin và tình yêu được nảy nở, hầu từ nơi đó nảy sinh nhiều tâm hồn nhiệt thành giúp ích cho Giáo hội và xã hội.
  3. Người gieo giống ra đi gieo giống”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo và cho mỗi người Kitô hữu / luôn biết hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng / bằng lời nói và bằng gương sống của mỗi người, hầu Nước Chúa được hiển trị khắp nơi.
  4. Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa / qua các ân phúc được lãnh nhận mỗi ngày nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để mỗi ngày biết sống gắn bó hơn với Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy .

Chủ tếLạy Chúa Giêsu! Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin nâng đỡ chúng con để chúng con luôn biết cố gắng mỗi ngày trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới, hầu cho Danh Chúa được cả sáng hơn. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời . Amen.