Sidebar

Thứ Năm
28.10.2021

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến!

Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh đã ban tràn đầy bình an cho nhân loại. Người là Đấng giàu lòng thương xót. Người ban bình an cho tất cả những ai tin tưởng vào sức mạnh quyền năng và tình yêu của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. Chúng tôi đã được thấy Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh/ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và trở nên chứng nhân cho Người, để mọi người thấy được Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của họ.
  2. Môi trường sống của chúng ta đang bị hủy diệt vì sự vô ý thức của nhiều ngườiChúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải, bớt khai thác và tàn phá thiên nhiên/ để góp phần làm cho môi trường sống được bảo toàn một cách tự nhiên.
  3. “Phúc thay những người không thấy mà tin.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho các tín hữu đang sống trong nghi ngại, đau khổ và bế tắc trong cuộc sống/ để họ tìm thấy niềm vui và bình an trong mọi gian nan thử thách.
  4. Đức Giê-su nói: Bình an cho anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta kín múc được sự bình an của Chúa/bằng đời sống cầu nguyện và thực thi đức ái/ để nhờ đó/ mỗi người trở nên những sứ giả bình an loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ mỗi người chúng con yếu đuối và thấp hèn.  Xin ban thêm đức tin cho chúng con, và cho chúng con được nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng con vô cùng vô tận, và xin cho chúng con cũng biết đối xử với anh chị em đồng loại theo lòng thương xót của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

393