Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 3 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 3 Thường niên_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, sám hối và tin vào Tin Mừng là việc mà người Kitô hữu cần làm thường xuyên và lien tục trong suốt cuộc đời. Ý thức thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn các Mục Tử trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, để mọi người nhận biết, thấu hiểu và đón nhận Lời Chúa.
  2. Thế giới chỉ được hưởng hòa bình thật sự khi toàn thể nhân loại sống sứ điệp yêu thương của Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết sống trong tinh thần bác ái, sẻ chia, để giúp mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc.
  3. “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi người biết mau mắn, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để phục vụ Giáo hội, hầu tất cả mọi người đều được đón nhận Tin Mừng.
  4. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết sống tâm tình sám hối, thay đổi đời sống, hầu trở nên những môn đệ trung tín, nhiệt tâm của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho tất cả chúng con hiểu được tình thương bao la của Chúa để dứt khoát với tội lỗi, hoán cải đời sống, sẵn sàng vâng theo ý Chúa và tích cực cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

655