Sidebar

Thứ Bảy
20.08.2022

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 4 Phục Sinh_B (Lễ Chúa Chiên Lành)

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ TẾ:  Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su đã hiến mình cho Hội Thánh để Hội thánh được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin:

  1. “Tôi là người Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn sống theo gương Chúa Giêsu, phục vụ dân Chúa với lòng khiêm tốn và bao dung, tìm kiếm chiên lạc và chữa lành chiên đau yếu, để từng con chiên được sống và sống dồi dào.
  2. Hội Thánh đang cần nhiều tâm hồn quảng đại, dám từ nước trần gian tậm bợ để mở rộng Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi/ và đáp lại bằng việc quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu sĩ, để xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian.
  3. Tình thương là sức mạnh vượt thắng mọi sức mạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà giáo dục, biết dùng tình thương của Vị Mục Tử Nhân Lành mà hướng dẫn/ để có thể đào tạo những lớp người trẻ biết sống yêu thương hầu thế giới sẽ không còn hận thù và chia rẽ.
  4. “Tu sĩ là phản ánh sự thánh thiện của Giáo Hội.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta/ biết bày tỏ khuôn mặt thánh thiện của Chúa và của Giáo Hội Người/ bằng những việc hy sinh nhỏ bé, âm thầm nhưng tràn đầy tình yêu của Chúa.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa là Cha Nhân Lành, xin Chúa nhận lời chúng con thiết tha cầu khẩn và ban cho chúng con biết lắng nghe và tuân giữ Lời của Vị Mục Tử Nhân Lành là Đức Giêsu con Cha. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

958