LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất và chết đi để sinh nhiều bông hạt khác. Với ước mong trở nên hạt lúa mì trổ sinh nhiều bông hạt trong việc sống lề luật yêu thương của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục, Linh mục trong Hội thánh được trở nên giống hình ảnh Chúa mỗi ngày một hơn.
  2. “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các Kito hữu, biết lắng nghe và sống thánh ý Chúa mỗi ngày, để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.
  3. “Ta sẽ tha thứ tội ác của chúng và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu bất hảo, biết nhận ra và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa mà trở về với Chúa trong Mùa Chay thánh này.
  4. “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, luôn trung thành và hăng say với sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trong cộng đoàn và giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hy sinh mạng sống cho chúng con, để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho mầu nhiệm Thập giá của Chúa chiếu tỏa trên cuộc đời chúng con/ để qua đời sống của chúng con, mọi người nhận biết Chúa là đường, là Sự thật và là Sự sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.