Sidebar

Thứ Bảy
20.08.2022

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 6 Phục Sinh_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Trước khi chịu khổ hình, chịu chết và phục sinh, Chúa Giê su đã trao cho các môn đệ một lệnh truyền là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Với ước mong trở thành môn đệ của Tình Thương, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Thiên Chúa là tình yêu, chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh, cách riêng cho những vị đang gặp khó khăn, gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, để các ngài can đảm dấn bước theo Chúa và phục vụ Hội Thánh.
  2. “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa.”  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn được Lời Chúa soi dẫn và đỡ nâng, để họ luôn sống bác ái, yêu thương, chan hòa với hết mọi người/ để mọi người nhận ra họ là con Thiên Chúa.
  3. Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại”. Chúng ta cầu xin Chúa cho có nhiều tín hữu sẵn sàng dấn thân trong các miền truyền giáo, để qua đời sống chứng tá của họ, lương dân được ơn nhận biết Chúa.
  4. “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức sống Lời Chúa truyền dạy, để Chúa chi phối cuộc sống của bản thân/ để đời sống của mỗi người trở thành chứng nhân Tin mừng Tình thương của Chúa trong cộng đoàn.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã thương yêu chúng con vô điều kiện. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng và cả những ước nguyện riêng của mỗi người, để chúng con biết yêu mến Chúa như Chúa yêu mến chúng con/ và yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu mến chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô/ sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
  2. Thiên Chúa là tình yêu, chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống/ luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa/ qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh, để từ đó họ sống vững tin và phó thác hơn vào tình yêu của Thiên Chúa.
  3. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong ơn gọi tu trì/ luôn cảm nghiệm được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, yêu thương, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng phục sinh trong thời đại hôm nay.
  4. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức sống theo gương khiêm tốn phục vụ của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và xin ban Thánh Thần tình yêu Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con luôn sống bác ái, yêu thương như giới răn yêu thương Của Chúa Giêsu, hầu ngày càng trở nên người con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki tô Chúa chúng con. Amen.


808