LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để phá tan quyền lực tử thần và ban cho chúng ta sự sống mới. Trong niềm tin tưởng, phó thác, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn vững tin vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Phục sinh cho con người hôm nay bằng lời rao giảng, đời sống cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.
  2. “Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ánh sáng của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chiếu tỏa trên khắp hoàn cầu, để tất cả nhân loại được hưởng ơn cứu độ của Người.
  3. Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ trong tâm hồn cũng như đang phải chiến đấu với những bệnh tật của thể xác/ được thêm lòng can đảm để đón nhận và vác thập giá trong đời sống hàng ngày mà bước theo Chúa, hầu một mai cũng được hưởng vinh quang Phục sinh với Người.
  4. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức mình đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, “biết khinh chê của cải trần thế, tìm kiếm gia nghiệp thiên quốc, và không ngừng chúc tụng Chúa với trí lòng thanh sạch.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hân hoan mừng kính Con Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và cho niềm vui Chúa sống lại hôm nay biến đổi chúng con trở nên những nhân chứng hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

CHỦ TẾ : Anh chị em thân mến! Đức Kitô Phục Sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để mang lại cho nhân loại sự sống vĩnh cửu. Trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bời vì Thiên Chúa ở với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm cộng tác với ơn sủng Chúa ban mà phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó.
  2. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo biết mưu cầu lợi ích những người nghèo khổ để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  3. Ông đã thấy và đã tin” . Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, cách riêng là anh chị em dự tòng luôn trung tín với đức tin mình đã lãnh nhận bằng đời sống bác ái yêu thương với hết mọi người.
  4. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn biết tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày để Ngài biến đổi chúng ta thành con người mới.

CHỦ TẾ: Lạy Cha Nhân Lành, Con Cha là Đức Kitô đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin Cha cho chúng con biết sống trọn tâm tình con thảo/ bằng những hy sinh hằng ngày với lòng yêu mến Chúa Giêsu/ để làm chứng cho tình yêu cứu độ của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.