LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:Anh chị em thân mến!  Ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh đã bừng lên xua tan màn đêm thê lương của sự dữ và tội lỗi. Trong niềm hân hoan vui mừng, chúng ta dâng lời chúc tụng và cầu xin:

  1. Vua Vĩnh Cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối trần gian”.Chúng ta cùng cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn được tràn đầy ánh sáng chân lý và niềm vui của Đấng Phục Sinh, để hân hoan phục vụ dân thánh trên đường tiến về Quê Trời.
  2. Thiên thần bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng chịu đóng đinh”. Chúng ta cùng cầu xin cho những chứng nhân của sự thật và công lý, luôn can đảm bước đi trong bình an và chiến đấu đến cùng, để sự thật và công lý sớm ngự trị trên mọi dân tộc.
  3. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang gặp đau khổ hoạn nạn, biết kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô trên đường thập giá, để cùng được Phục sinh với Người.
  4. Chúng ta được sống một đời sống mới”. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn phụng vụ đêm nay, vì đã được ánh sáng Phục Sinh soi dẫn, mỗi người luôn sống như con cái Ánh sáng và nên khí cụ bình an cho trần gian.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, đem lại sự sống mới cho tất cả chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, hầu đáng được gọi là con Chúa và đáng được hưởng sự sống đời đời. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời.