LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Các thánh là những người đã cộng tác với ơn Chúa, được tình yêu Chúa biến đổi và nay đã chiến thắng và đang được hưởng vinh quang nước Trời. Hợp cùng các Thánh trên trời, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.  Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện, và đời sống chứng tá yêu thương.
  2. Phúc cho những ai có lòng trong sạch. Xin cho các tu sĩ luôn trung thành với những giá trị Tin Mừng, tận tâm phục vụ Chúa và trở nên những môn đệ trung tín của Đức Kitô.
  3. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính.  Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang chịu bách hại cảm nhận được tình Chúa yêu thương, nâng đỡ, và biết làm chứng cho Chúa trước những gian nan thử thách.
  4. Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.  Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, các anh chị em đang phục vụ tại phòng bấm huyệt biết noi gương các Thánh Nam Nữ, sống trọn các mối phúc để nên hoàn thiện như Cha trên trời.

Chủ tế:  Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa về bao điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nơi các Thánh. Xin cho chúng con cũng nhận ra tình yêu Chúa luôn phủ lấp cuộc đời chúng con, để chúng con biết dùng đời sống thánh thiện mà ca ngợi cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen