LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Hôm qua, chúng ta cùng hân hoan vui mừng với các thánh đã được ân thưởng thiên đàng. Hôm nay, Hội Thánh kêu mời chúng ta, những người đang lữ hành trên trần thế, tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Đây là cách tế mà Hội Thánh sống mầu nhiệm các Thánh thông công. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, nhờ lời cầu bầu của các thánh trên trời, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Tôi tự trời mà xuống, không phải làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn biết thực thi ý Cha trên trời để mai ngày được sum vầy nơi quê hương thật.
  2. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vj chủ chăn trong Gíao Hội, linh mục, tu sỹ, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta và mọi tín hữu đã qua đời được hân hoan chiêm ngưỡng Chúa muôn đời.
  3. Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin cho các gia đình đang gặp phải cảnh tang thương, khó khăn thử thách, vẫn một lòng mến Chúa, yêu người, để ngày sau được hưởng phúc muôn đời.
  4. “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết cùng chết với Đức Kitô trong những khó khăn và bất ổn của của sống hằng ngày, để được sống lại với con người mới trong Đức Kitô.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Một là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin củng cố niềm tin cho chúng con và xin đón nhận mọi anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.