Sidebar

Thứ Tư
17.08.2022

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_B

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến!

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên Hội Thánh. Chúa Thánh Thần là tình yêu, là sự sống và sức mạnh của Hội Thánh. Ngài luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:


LỜI NGUYỆN CHUNG

 

  1. Bình an cho anh em”.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài trở nên những sứ giả bình an, gieo rắc tin vui và niềm hy vọng của Chúa Phục Sinh đến cho muôn người.
  2. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn dắt từng người nhận biết và thi hành điều đẹp ý Chúa.
  3. “Thánh Thần là Thần khí sự thật sễ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”.Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang sống trong lầm lạc, giả dối, biết yêu chuộng sự thật, dám mở lòng đón nhận, cùng can đảm sống và làm chứng cho sự thật.
  4. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy mỗi chúng ta biết cách cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần, để chúng ta biết sống đời cầu nguyện hầu xây dựng Nước trời giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con như một nhà hướng dẫn tuyệt vời. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận và thi hành các chỉ dẫn của Thánh Thần trong đời sống hằng ngày, để chúng con trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

953