Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Lời nguyện tín hữu – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta vô cùng, Ngài yêu đến nỗi đã ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta mỗi ngày. Trong tâm tình tri ân và tin yêu Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế để đem phúc lộc cho thế giới tương lai”. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Giám mục, linh mục luôn sốt sắng cử hành Bí tích Thánh Thể, để qua các ngài, Đức Kitô tiếp tục ban tràn đầy phúc lộc cho Giáo hội và con người trong thế giới hôm nay.
  2. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết”. Chúng ta cùng cầu xin cho các Ki-tô hữu đang rước lễ như một thói quen nhàm chán, vô nghĩa, nặng phần hình thức biết đón nhận Thánh Thể cách cung kính để Chúa chiếm lấy mọi ngõ tối của đời mình, nhờ đó cuộc đời họ được hoàn toàn biến đổi.
  3. Ông ấy sẽ chỉ cho một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn ý thức chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng mỗi khi rước Mình Thánh Chúa để nên một với Người và với anh chị em bằng việc tuân giữ giới luật yêu thương.
  4. Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theoChúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong chúng ta/ khi đã đón nhận Chúa Kitô là nguồn sức sống và nên một với Ngài trong Bí tích Thánh Thể/ thì cũng sẵn sàng và can đảm thi hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế và là nguồn sức mạnh giúp chúng con cùng với Chúa đi vào đời. Xin Chúa liên kết chúng con nên một với Chúa và với nhau để mai này chúng con được cùng Chúa hân hoan dự tiệc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

1077