Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lời sám hối đầu môi

image01234567891011121314
Ôi lạy Chúa, cho con luôn cảm nhận

Tình yêu Chúa - tình kiên nhẫn đợi chờ
Đã bao lần con lầm đường phạm tội
Đã bao lần, lời sám hối đầu môi...

Biết bao phen con nói nay lần cuối
Những đam mê dụ dỗ quyết buông xuôi
Nhưng tội đó chẳng bao lâu lại phạm
Rồi con đây lại chạm vết thương Người.

Con xin Chúa luôn gọi con tỉnh thức
Trước việc làm sẽ bức rức lương tâm
Ban sức mạnh, con xua đi dịp tội
Để một đời, đẹp lòng Chúa mà thôi.

(vần thơ con tạ tội)
Tác giả: Thérèse Hạt Cát

118    26-03-2024