Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Magnificat, thánh vịnh tạ ơn

 


Bài ca Magnificat là một bản thánh vịnh tạ ơn, được dệt nên bằng những quan niệm và ngôn ngữ của Cựu Ước, do thánh sử Luca đã khéo léo chọn và kết hợp các câu Thánh Kinh từ các sách như sau:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng (1Sm 2,1); từ nay đến muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc (St 30,13); Đấng toàn năng đã làm cho tôi. Biết bao điều cao cả (Đnl 10,21); Danh Người thật chí thánh chí tôn (Tv 111,9); Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (G 12,19); Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người (Is 41,8-9); Như đã hứa cùng cha ông chúng ta (Mk 7,20). Tuy bài ca Magnificat được hình thành từ các câu Thánh Kinh ở nhiều sách khác nhau, nhưng cùng diễn tả tấm lòng tạ ơn sâu xa. Bà Ê-li-sa-bét ca khen Đức Maria là diễm phúc vì đã tin vào Thiên Chúa. Đáp lời, Đức Maria ngợi khen Thiên Chúa vì đã đoái thương Đức Mẹ (Lc 1,46-49), bênh đỡ hạng người cô thế (Lc 1,50-53) và độ trì dân Ít-ra-en (Lc 1,54-55). Vì thế, bài ca Magnificat có thể chia làm hai phần: phần 1, Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì chính mình; phần 2, Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì Người thực hiện lời hứa cứu độ dân tộc Ít-ra-en.

Phần 1, Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì chính mình. Bởi vì, Đức Maria chỉ là một người nữ bình thường, một nữ tì thấp hèn và hiền thê của một người thợ mộc. Không những thế, Mẹ cũng chẳng xin gì Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm thân Mẫu Đấng Cứu Thế, một danh dự rất vĩ đại, chỉ có một không ai. Nhờ việc Mẹ sinh Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ loài người và đem ơn cứu độ đến cho những ai kính sợ Người. Vì thế, Danh của Thiên Chúa thật chí thánh chí tôn, đáng ca ngợi và Mẹ cũng được chúc phúc qua mọi thời, vì ngoài việc sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ còn tin vào Lời Thiên Chúa và suy niệm trọng lòng.

Ngoài ra, Mẹ Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì Người đoái thương nhìn tới. Bởi vì, Mẹ tự nhận mình là “Phận nữ tì hèn mọn”. Sự “hèn mọn” của Mẹ không đến từ điều kiện xã hội hay nỗi ô nhục như bà Anna son sẻ về tuổi già mà vẫn chưa có con hoặc như bà Ê-li-sa-bét, nhưng từ sự khiêm nhường, một thái độ hoàn toàn phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa và không cậy dựa vào một thế lực nào khác. Vì vậy, Thiên Chúa luôn trung tín và giữ lời đã hứa với Mẹ: “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. 

Phần 2, Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì Người đã thực hiện lời hứa cứu độ cho Ít-ra-en. Thiên Chúa dùng quyền năng để can thiệp đảo ngược hoàn cảnh con người: nâng cao kẻ nghèo hèn và hạ bệ người giàu có. Sự can thiệp này cũng nhắc lại biến cố Thiên Chúa giải thoát dân tộc Ít-ra-en ra khỏi nô lệ bên Ai-cập: “Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót danh cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời”. Sự trung thành của Thiên Chúa đối với tổ phụ Abraham và dòng dõi ông, được thực hiện cách cụ thể qua biến cố sinh hạ Đấng Cứu Thế. Người sẽ thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa là bảo về và cứu độ dân Người. Trong bài giảng khai mạc tại Na-da-rét, Đức Giê-su đã xác định rõ sứ vụ của Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 2,18-19).

Như thế, Đức Maria tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa không chỉ vì Mẹ mà cả dân tộc Ít-ra-en được Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ.  Lời ca khen của Mẹ cảm tạ Thiên Chúa từ tận đáy lòng sâu thẳm chứ không phải trên môi miệng: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Do vậy, bài ca Magnificat nói lên kế hoạch khôn do của Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ cho những ai tin nhận Ngài. Ước mong mỗi người Ki-tô sống theo gương Mẹ luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù cho nhiều lúc gặp thất bại và chán chường. Amen!

Nhóm suy niệm BC

799    15-08-2019