Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

Mẩu vụn lòng xót thương

123123

Chúa à,
Con cũng khao khát những mẩu vụn lòng thương xót của Chúa như cách một con chó khao khát những mẩu vụn trên bàn của chủ nó vậy.  Đôi khi, vì kiêu ngạo, con cứ nghĩ rằng mình có quyền được Chúa thương xót.  Con tự cho mình là một gì đó Chúa quý Chúa yêu.  Nhưng thật ra con chẳng khác chi chú chó ngồi chờ trực chủ mình cho những mẩu vụn là ân điển và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, với tất cả tấm lòng con nài xin Chúa chỉ ban cho con những mẩu vụn từ bàn tiệc Lòng Thương Xót của Chúa, nhiêu đó thôi cũng đủ thỏa no con một cõi lòng, một tâm hồn bất xứng.

Lạy Chúa, xin xót thương con.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát

141