Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống biển cả

“Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống biển cả” (Mk 7, 19).

Mùa Chay là thời gian chuẩn bị để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay giúp tôi dọn tâm hồn để đón Chúa Phục Sinh. Với tôi, một Mùa Chay nữa đã đến, tôi thấy mình chưa đổi mới được gì, vần cứ chay lì trong tội lỗi. Khi đọc sách ngôn sứ Mi-kha, tôi thấy Chúa là “người hay quên”, đầy tình thương và sự tha thứ khi: “Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống biển cả” (Mk 7, 19). Do đó, trong những ngày của mùa chay này, tôi quyết tâm thực hiện ba việc làm là: trở về với Chúa, trở về với tha nhân và trở về với chính mình.

Trước hết là trở về với Thiên Chúa. Trở về để khám phá ra tình thương mà Thiên Chúa dành cho tôi cách đặc biệt. Tôi biết rằng Thiên Chúa sẽ xoá bỏ quá khứ, tha thứ tội lỗi của tôi và thắp sáng tương lai cho tôi bằng niềm hy vọng vào lòng thương xót của Ngài. Đồng thời, trở về sẽ giúp tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Khi đó, Chúa sẽ là tất cả đời tôi, và biết rằng những gì tôi có là đến từ Ngài. Đặc biệt, khi qua đời sống cầu nguyện Thiên Chúa sẽ lấp đầy tâm hồn tôi, giúp tôi nhận biết Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời tôi. Qua đó, tôi sẽ khám phá ra ý muốn của Ngài và chấp nhận thánh ý Ngài trong mọi sự vui buồn của cuộc sống, vì tôi biết rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

Kế đến là trở về với tha nhân. Có ai đó đã nói rằng: “Tha nhân chính là quà tặng của Thiên Chúa”. Thánh Gioan cũng nói rằng: “Tôi nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4, 20). Thật vậy, cuộc sống là sống cùng sống với, không ai là một hòn đảo cả. Thế nên, tôi cố gắng đối xử với tha nhân hay cách riêng là anh em trong đại gia đình Chủng Viện bằng tình yêu thương, sự kính trọng, lòng quảng đại bác ái và tinh thần cảm thông. Bởi vì, tất cả đều là con của Cha trên trời. Do vậy, tôi phải nhìn anh em với cái nhìn tích cực, cái nhìn bác ái và cái nhìn đầy yêu thương như Chúa yêu. Tránh đi cái nhìn tiêu cực hay những hành vi nói hành nói xấu và xét đoán anh em. Để qua đó, tôi khám phá ra giá trị và vẻ đẹp nơi anh em.

Sau cùng là trở về với chính mình. Trở về để nhận diện và nhìn lại sự thật trong con người của tôi. Tôi có nhận ra hồng ân Thiên Chúa dành cho tôi hay không? Hay chỉ biết phàn nàn, càm ràm và trách móc Thiên Chúa. Trở về giúp tôi biết mình yếu đuối, và biết Chúa đang huấn luyện tôi mỗi ngày nên tốt hơn. Vì thế, tôi cần ăn chay hãm mình và phải có kỷ luật bản thân, không được sống buông thả nô lệ cho những thói quen xấu để hoàn thiện bản thân từng ngày. Và khi tôi lấy Chúa làm mục đích đời mình, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng Người, đón nhận thánh ý Người trong tất cả mọi sự và để Người đựơc vinh quang.

Tóm lại, Mùa Chay là mùa trở về. Trở về với Thiên Chúa là Cha qua đời sống cầu nguyện. Trở về với tha nhân qua hành động bác ái và trở về với chính mình qua việc ăn chay hãm mình. Để qua đó, tôi khám phá ra những yếu đuối nơi bản thân, nhận ra lòng thương xót Chúa dành cho tôi dầu tôi tội lỗi rất nhiều và thật an ủi như lời ngôn sứ Mi-kha nói: “Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống biển cả” (x. Mk 7,19). Vì vậy, tôi cũng tin tưởng rằng tội lỗi của tôi Người cũng ném xuống biển và phủ lấp đi.

Tác giả: Pierre Trần

532    02-03-2022