Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Mỗi người đều có nhân phẩm và giá trị riêng

Mỗi người đều có nhân phẩm và giá trị riêng


(Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14)

download 3Trong bất cứ thời đại hay xã hội nào, sự phân biệt đối xử luôn tồn tại. Con người phân biệt nhau về giàu nghèo, về chủng tộc, về màu da, về địa vị… Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã xóa đi sự phân biệt ấy “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người đều có phẩm giá và giá trị riêng.

Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn “Con chiên lạc” để giải thích cho các Tông đồ hiểu rõ ý nghĩa trên. Chúa sẵn sàng để 99 con chiên lại trên núi để đi tìm con chiên lạc. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ nên Ngài đã luôn chủ động đi tìm kiếm con người, nhất là những người lầm lạc, nghèo đói, bệnh tật và đau khổ. Khi tìm được rồi, Chúa dùng tình yêu để bao bọc, an ủi và nâng đỡ. Trong ba năm thực hiện sứ mạng rao giảng Nước Trời, Đức Giê-su đã đến, gặp gỡ và chữa lành mọi hạng người. Chúa đã đến dự tiệc cưới và làm phép lạ hóa nước thành rượu, Chúa đến với ông nhà giàu Gia-kêu và biến đổi cuộc đời ông, Chúa đến với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và Chúa đã không những không kết tội mà còn tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ ấy. Đối với Chúa Giê-su, mỗi người là quà tặng Chúa Cha đã trao cho Người.

Đức Giê-su luôn tôn trọng và hết lòng yêu thương con người, còn chúng ta, những Ki-tô hữu cư xử với nhau như thế nào? Qua truyền thông, chúng ta biết được nhiều cư xử tốt xấu giữa người. Mục sư Luther Kinh đã dành cả cuộc đời đấu tranh nhân quyền cho người da màu, chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc; mẹ thánh Tê-rê-sa Calcutta đã hết lòng yêu thương và đem lại hạnh phúc cho biết bao người nghèo đói, bệnh tật và đau khổ. Bên cạnh những gương sáng ấy, còn không ít những tấm gương mù tối làm cho cuộc sống con người thêm đau khổ. Họ là những người sống theo chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ. Họ chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến người khác. Thậm chí họ phũ phàng chà đạp nhân phẩm của người khác. Họ làm bất cứ điều gì miễn là có lợi cho họ. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta không sợ hãi vì Chúa luôn mang đến niềm hy vọng cho chúng ta. Chúa sẽ dùng cả những sự dữ để sinh ích cho loài người.

Lạy Chúa Giê-su, mùa Vọng là thời gian chúng con chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Nguyện xin Chúa soi sáng, nâng đỡ và thêm sức cho chúng con để chúng con nhận ra phẩm giá đích thực của mọi người, nhất là nơi những người kém may mắn. Từ đó, chúng con biết tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh ngay cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu chúng con được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Chúa trên Nước Trời. Amen!

 Nhóm suy niệm BC

811    10-12-2019