Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

"Một chén cơm", chiến dịch Mùa Chay của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ chống nạn đói trên thế giới

“Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.

Trên trang web của Tổ chức viết: Sáng kiến này muốn mời mọi người “suy tư về thách đố của tình trạng nghèo đói trên thế giới và trách nhiệm của mỗi người trong việc đáp ứng các nhu cầu của gia đình nhân loại”. Những người tham gia chiến dịch sẽ được nhận một hộp bằng giấy đơn giản để quyên góp của bố thí Mùa chay, và một lịch cụ thể hướng dẫn các gia đình trong 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, với các hoạt động, suy tư và câu chuyện.

Chiến dịch mời gọi “Theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải dấn thân chia sẻ những gì chúng ta có với những người đang thiếu thốn. Trong thời gian Mùa Chay, cầu nguyện, ăn chay và bố thí sẽ là một cách đảm bảo rằng tất cả anh chị em của chúng ta có những gì họ cần để thực hiện tiềm lực do Thiên Chúa ban”. Tổ chức Cứu trợ mời “mọi người trong gia đình quy tụ và suy tư về thảm trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng trên thế giới, đồng thời thể hiện tình liên đới với những người đang đau khổ, như Tin Mừng mời gọi”.

Cơ quan bác ái đưa ra một số gợi ý cụ thể: theo lịch phụng vụ Mùa Chay, mọi người cầu nguyện, ăn chay và bố thí; suy tư về những câu chuyện hy vọng để hiểu sâu ý nghĩa Mùa Chay. Đặc biệt, những câu chuyện về niềm hy vọng mà Tổ chức đã thực hiện trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các gia đình được khuyến khích có một thực đơn đơn giản trong các ngày thứ Sáu Mùa Chay.

Các khoản quyên góp thu được qua chiến dịch “Một chén cơm” sẽ trợ giúp cho hoạt động của Cơ quan Cứu trợ Công giáo tại 45 quốc gia trên toàn cầu và trong các giáo phận. Kể từ khi chiến dịch Mùa Chay bắt đầu vào năm 1975 cho đến nay Cơ quan đã quyên góp được gần 300 triệu đô la. (CSR_1095_2020)
 


Ngọc Yến - Vatican

595    27-02-2020