Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Một linh mục bị vạ huyền chức (bị treo chén) nghĩa là gì?

 

Câu hỏi Một linh mục bị vạ huyền chức (bị treo chén) nghĩa là gìCâu hỏi Một linh mục bị vạ huyền chức (bị treo chén) nghĩa là gì

Trả lời: Điều này có nghĩa là linh mục đó bị tước bỏ một phần hay toàn bộ các hoạt động thừa tác như một thành viên hàng giáo sĩ, và năng quyền của linh mục đó có thể bị giới hạn. Nói một cách đơn giản, linh mục đó không còn có thể thi hành chức vụ như một linh mục giáo xứ, không cử hành thánh lễ hay mặc lễ phục cách công khai. Mỗi trường hợp lại khác nhau, tùy thuộc vào lý do bị vạ huyền chức, và được nói trong thư của Giám mục gửi đến linh mục đó.

Giáo luật liên quan đến vấn đề này như sau:

Ðiều 1333: (1) Vạ huyền chức chỉ có thể chi phối giáo sĩ; người mắc vạ này bị cấm: 
1. hoặc tất cả hay vài hành vi của quyền thánh chức;
2. hoặc tất cả hay vài hành vi của quyền cai trị;
3. thi hành tất cả hay vài quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với một chức vụ.
(2) Trong luật pháp hay mệnh lệnh có thể ấn định rằng, sau khi án văn tuyên kết hay tuyên bố, người bị huyền chức không thể ban hành hữu hiệu quyết định cai trị.
(3) Sự ngăn cấm chẳng bao giờ chi phối:
1. những chức vụ hay quyền cai trị nào không lệ thuộc vào quyền hành của Bề Trên thiết lập hình phạt;
2. quyền cư ngụ, nếu phạm nhân đã có chỗ ở chiếu theo chức vụ
3. quyền quản trị những tài sản gắn liền với chức vụ của người bị huyền chức, nếu là hình phạt tiền kết.
(4) Sự huyền chức nào ngăn cấm lãnh nhận lợi lộc, lương, hưu bổng, hay các thứ khác, thì cũng bao hàm nghĩa vụ phải hoàn lại mọi thứ đã lãnh nhận bất hợp pháp, cả khi vì ngay tình.

Một vài lý do cho việc bị vạ huyền chức như: thay đổi phụng vụ (các lời đọc trong Thánh lễ), cho rước lễ đối lập với giáo huấn của Giáo hội Công giáo (những người không phải là người Công giáo, cộng đồng người đồng tính,…), buôn bán ma túy, lạm dụng thể xác hoặc tình dục đối với trẻ em hay người lớn, từ chối việc bổ nhiệm của Giám mục của mình, các hoạt động liên quan đến tình dục (quan hệ với phụ nữ), ủng hộ phá thai, ủng hộ tính dục đồng tính, ủng hộ việc linh mục kết hôn, ủng hộ kết hôn đồng giới, trộm cắp tài sản Giáo hội…Đây chỉ là những ví dụ, và các lý do cho việc bị vạ huyền chức thì còn rất nhiều.

Việc bị vạ huyền chức có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy theo hoàn cảnh.
Việc bị vạ huyền chức có thể được kháng cáo lên Bộ Giáo sĩ. Khi một linh mục kháng cáo việc bị vạ huyền chức của mình lên thì việc thi hành hình phạt bị vạ huyền chức vẫn kéo dài cho đến khi Tòa thánh đưa ra quyết định về vấn đề của linh mục đó.

Giáo luật Điều 1353 quy định: “Sự kháng cáo hay thượng tố chống các án văn tư pháp hay các nghị định tuyên kết hay tuyên bố hình phạt, có hiệu lực đình chỉ”.
15869    28-07-2017