Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Một ngày sống…

image-21


Tạ ơn Chúa một ngày con sống,

Chẳng biết rồi mai sẽ ra sao.

Nhưng tin Chúa ở trên cao,

Quan phòng, dẫn dắt thế nào cũng qua…

 

Xin thứ tha yếu hèn lỗi tội,

Con đã vội khiến Chúa buồn nha.

Phút này Chúa hãy ghé nhà,

Chạm hồn con khúc thật thà lời kinh.

Để ngày mai đón bình minh,

Chúa kề cận mới thỏa mình con thôi!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

184