Sidebar

Thứ Bảy
20.08.2022

Một số hình ảnh sinh hoạt tiêu biểu của ĐCV Thánh Quý - Cần Thơ năm học 2020-2021

Ngày Khai Giảng (11/9/2020):

img1167img1172img1188

Ngày họp mặt các tân Linh Mục Khoá 14 (20/11/2020):

img3499img35081img3521

Ngày họp phụ huynh và mừng bổn mạng ĐCV (23-24/11/2020):

img31591img31681img3324

Học hỏi chuyên đề và văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh (24/12/2020):

img3596img3692img37051

Trao ban các Tác vụ Giúp lễ Đọc sách (30/4/2021):

chung-17dat1tinh

Ngày lãnh nhận Ứng viên Phó tế của các thầy khoá 16 (26/5/2021):

img4723img47371img4743

Và một số hoạt động thường niên khác:

img35661img4176img45051

Bên cạnh đó, năm học vừa qua ĐCV cũng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của hai thầy:
thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Thánh Phong (K15 - Vĩnh Long) và thầy Gioan Baotixita Trần Hoàng Thuấn (K20 - Long Xuyên)

rip1


Nguồn hình ảnh: Marcô Hà Mạnh Khang

669