Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Một ứng dụng kết nối mọi người với đời sống giáo xứ

 

 Người Công giáo thuộc hơn 27 giáo phận ở Hoa Kỳ hiện có thể kết nối với giáo xứ của họ bất cứ nơi nào thông qua ứng dụng “myParish”. Họ luôn được cập nhật những bài kinh nguyện, bài đọc và suy niệm trong túi của mình và họ vẫn có thể cập nhật các sự kiện của Giáo Hội và thậm chí đặt thông báo.

 Tommy Shultz, Nhà giải pháp ứng dụng “myParish”:

“Ứng dụng MyParish có sứ mệnh gấp đôi: Một là để liên lạc với những người ở nơi họ đang có mặt và nghe, đó là trên các thiết bị di động và điện thoại của họ, và sau đó kết nối chúng với đời sống giáo xứ. Kế đó phần thứ hai của sứ mệnh của chúng tôi, và tôi nghĩ là phần quan trọng nhất, là truyền cảm hứng cho người Công Giáo mỗi ngày để sống nhờ đức tin của họ.”

 Ứng dụng “MyParish” cung cấp cho giáo dân khả năng tiếp nhận các thông tin của Giáo hội và nhận được tin tức Công giáo mới nhất. Họ cũng có thể được nhắc nhở những giờ thánh lễ và xưng tội để giúp họ sống đức tin trong cuộc sống bận rộn của mình.

 Tommy Shultz:

“Bạn biết chúng tôi có một câu chuyện mà các giáo dân nói rằng họ đã đi xưng tội nhiều lần hơn kể từ khi họ có ứng dụng này rồi họ đã có trong suốt cuộc đời họ. Thực tế là tất cả chúng ta đều bận rộn với cuộc sống của chúng ta và do đó thực tế ứng dụng “myParish” cho phép bạn cài lời nhắc nhở trong điện thoại của bạn để xưng tội giúp bạn càng được đi xưng tội nhiều hơn.”

 

 Nó đã được phát triển bởi các ấn phẩm của Giáo phận và nhằm mục đích xây dựng cộng đồng Công Giáo mạnh mẽ hơn với sự tham gia và cống hiến vững chắc cho việc tân Phúc Âm hóa. Mô hình này đã có những tác động tích cực ở Hoa Kỳ và không lâu họ hy vọng mở rộng ứng dụng trên toàn cầu để kết hợp với khán giả quốc tế. NMS

4832