Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Mùa Chay là thời gian của sự thật

mc112
 Red Confidential | Shutterstock


Mùa Chay mang lại cho chúng ta sự thật và giúp chúng ta sắp xếp lại đời mình để trở về bên Thiên Chúa.

Mùa Chay là thời gian trong niên lịch của Giáo Hội để chúng ta có thể bước lùi lại và nhận ra sự thật về việc chúng ta là ai và chúng ta đã thiếu sót ở đâu trong kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.

Thánh Gioan Phaolô II đã suy tư về khía cạnh này trong Sứ điệp Mùa Chay năm 1981 của mình:

Mùa Chay là thời gian của sự thật sâu thẳm, mang lại sự hoán cải, phục hồi niềm hy vọng và bằng cách đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, Mùa Chay mang lại bình an và lạc quan.

Đặc biệt, Thánh Gioan Phaolô II nhận thức được Mùa Chay chính là thời gian để xem lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa:

Mùa Chay là thời gian khiến chúng ta suy nghĩ về mối quan tương của chúng ta với “Cha của chúng ta”; nó tái lập trật tự bao quát nơi anh chị em. Mùa Chay là thời gian làm cho chúng ta cùng có trách nhiệm với nhau; nó tách chúng ta ra khỏi tính ích kỷ, hẹp hòi, hèn hạ và kiêu ngạo của chúng ta; đó là thời gian soi sáng cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng chúng ta cũng phải phục vụ như Chúa Kitô.

Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục suy tư này bằng cách đặt ra những câu hỏi để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm trong Mùa Chay:

Đúng vậy, Mùa Chay là thời gian của sự thật. Chúng ta hãy xét lại mình một cách chân thành, trung thực và đơn sơ. Anh chị em của chúng ta đang hiện diện ở đó nơi những người nghèo, người bệnh, người bị ruồng bỏ, người già. Chúng ta đang có nơi mình loại tình yêu nào? Sự thật đó là gì?

Vì vậy, hãy mở rộng tâm trí để nhìn xung quanh, mở rộng trái tim để thấu hiểu và thông cảm, mở rộng vòng tay để giúp đỡ. Như anh chị em biết, nhu cầu hiện nay thì rất lớn. Vì vậy tôi mong anh chị em hãy tham gia một cách quảng đại vào việc chia sẻ này.

Khi chúng ta bước vào Mùa Chay, ước gì chúng ta xét lại đời sống của mình và xem chúng ta đã sống theo chân lý của Tin Mừng như thế nào.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
 

74