Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Mùa Chay sám hối

image0-4123


40 ngày một Mùa Chay sám hối,

Muốn tìm về bên chân Chúa mà thôi.

Nhưng Chúa ơi, đường Thập Giá xa vời,

Mà lạc thú, lại trong tầm tay với...

 

Làm sao con có được mùa Cứu Rỗi,

Khi thân tàn con yếu đuối lắm thay.

Con chắp tay trò chuyện Chúa đây này,

Mà nhỏ lệ sám hối ... một Mùa Chay!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

326