Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Mùa trở về...

image0-21234


Lạy Chúa,

Trong mọi mùa có lẽ con thích nhất Mùa Chay, vì con như có cho mình một khoảng thời gian để nhìn lại cuộc đời mà chấn chỉnh những thiếu xót, những bất toàn, những lầm lạc của bản thân.

Chúa ơi, trần gian con còn được bao nhiêu ngày sống, nhưng sao con vẫn chưa thức tỉnh mà cứ hoài chìm đắm trong đam mê thế trần. Cái lực hút của tiền tài và danh vọng nó cứ lôi cuốn đè nặng và nhấn chìm con luôn mãi.

Mùa chay này xin đánh thức con nhé lạy Chúa, để con biết chế ngự bản thân mình. Biết buông bỏ lợi danh và bao đam mê lệch lạc. Biết dùng những ngày sống của mình với công bình bác ái, chia sẻ và yêu thương.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

445