Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Mục tiêu căn bản của Công đồng Vatican II, theo Thánh Gioan XXIII

web3popejohnjohnxxiiirenatasedmakovaviashutterstock692110096
 Renata Sedmakova | Shutterstock


Khi Thánh Gioan XXIII khai mạc Công đồng Vatican II, ngài đã tuyên bố mục tiêu căn bản của Công đồng chính là bảo vệ chân lý.

Thánh Gioan XXIII đã khai mạc Công đồng Vatican II vào ngày 11 tháng 10 năm 1962, và ngài đã tiết lộ mục tiêu chính yếu của Công đồng trong bài diễn văn khai mạc của ngài

Mối quan tâm chính của Công đồng Đại kết là điều này: di sản thiêng liêng của chân lý Kitô giáo cần được bảo vệ và phát huy với hiệu quả cao hơn.

Giáo lý đó bao trùm toàn bộ con người, thể xác và linh hồn. Nó mời gọi chúng ta sống như những người lữ hành dương thế trên hành trình hướng về quê hương trên trời.

Không những ngài nhận thấy hoạt động chính của Công đồng là bảo vệ chân lý, mà còn để trình bày chân lý đó cho thế giới hiện đại.

Điều cần thiết vào thời điểm hiện tại là một lòng nhiệt thành mới, một niềm vui và bình tâm mới trong sự đồng thuận về mọi điều liên quan đến toàn thể đức tin Kitô giáo, mà không làm mất đi tính đúng đắn và độ chính xác trong cách trình bày vốn đặc trưng nơi các văn kiện của Công đồng Trentô và Công đồng Vatican I. Điều cần thiết, và điều mà những ai đã thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, Công giáo và tông đồ thực sự khao khát ngày nay, là giáo lý này sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, hiểu biết sâu hơn và thấm nhập hơn qua ảnh hưởng của nó đến đời sống đạo đức của con người. 

Thế kỷ 20 đã chứng kiến ​​sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ và sự thay đổi căn bản trong cuộc sống. Thánh Gioan XXIII đã công nhận những tiến bộ này và tin rằng Giáo Hội cần phải đối mặt với thế giới theo một cách thức mới, để có thể bảo vệ và truyền đạt chân lý với lòng nhiệt thành đã được làm mới.

Một khía cạnh độc đáo trong cách tiếp cận của Thánh Gioan XXIII là không tập trung vào điều tiêu cực, nhưng tập trung vào điều tích cực. Thay vì đưa ra những lên án, thì ngài lại muốn trình bày những soi sáng.

Giáo Hội luôn phản đối những sai lỗi này, và thường lên án chúng với mức độ nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, ngày nay, Hiền Thê của Đức Kitô thích sự xoa dịu của lòng thương xót hơn là sự nghiêm khắc. Giáo Hội tin rằng, những nhu cầu hiện tại được đáp ứng tốt nhất bằng cách giải thích đầy đủ hơn mục đích nơi các học thuyết của Giáo Hội, thay vì bằng cách ban bố những lời lên án.

Công đồng Vatican II tiếp tục ảnh hưởng đến Giáo Hội ngày nay, và điều quan trọng là mọi người Công giáo phải xem lại các văn kiện của Công đồng để hiểu biết đầy đủ hơn và nhận ra việc Chúa Thánh Thần đã góp phần bảo vệ di sản chân lý trong thế giới hiện đại ra sao.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (11/10/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

748