Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Mừng Chúa Phục Sinh cách nào cho xứng hợp?

Mừng Chúa Phục Sinh cách nào cho xứng hợp?


 
Một lần nữa Giáo Hội lại long trọng mừng kỷ niệm Chúa sống lại sau khi Người đã thực sự chết trên thập giá và được an nghỉ 3 ngày trong Mồ đá.

 

phuc-sinh.jpg

 

Sự Phục Sinh của Chúa Kitô là một biến cố quan trọng nhất trong đời sống đức tin của Giáo Hội và của mọi tín hữu chúng ta nói chung , vì nếu Chúa chết mà không sống lại như lời Người đã nói với các môn đệ, thì “ lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng” như Thánh Phaolô đã khẳng định ( 1 Cor 15:14) .Nghĩa là nếu Chúa không sống lại, thì niềm tin của chúng ta sẽ ra vô ích cùng với những lời giảng dạy của các Tông Đồ xưa kía và của Giáo Hội ngày nay.

Đó là tất cả ý nghĩa của cụm từ “trống rỗng” mà Thánh Phaolô đã dùng trên đây.

Nhưng Chúa Kitô đã sống lại thật : ngôi Mộ trống và lời chứng của các phụ nữ đến viếng Mộ Chúa sáng ngày thứ nhất trong tuần đã chứng minh hùng hồn sự kiện Chúa đã sống lại như lời hai người đàn ông đứng trong mồ đá ( Thiên Thần ) y phục sáng chói đã nói với mấy phụ nữ đến viếng Mộ Chúa :như sau : “ Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, những đã chỗi dậy rồi…” ( Lc 24: 5-6)

Chúng ta không được may mắn và diễm phúc đến viếng Mộ Chúa như các phụ nữ kia, nhưng qua đức tin chúng ta không thắc mắc gì về sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại, sau 3 ngày chết nằm trong Mồ đá. Điều quan trọng đối với chúng ta ngày nay không phải là đi tìm thêm bằng cớ về sự Phục Sinh của Chúa Kitô như những người chưa tin nên muốn tìm, mà quan trọng là đi loan báo cho người khác biết về sự kiện lịch sử độc nhất vô nhị này.

Thật vậy, khi hiện ra trước tiên với mấy phụ nữ đạo hạnh kia, Chúa Giêsu đã nói với họ : “Chị em đừng sợ ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ thấy Thầy ở đó.” ( Mt 28: 10) Các phụ nữ kia đã vui mừng đi tìm các môn đệ của Chúa để báo tin cho họ biết là Người đã sống lại như lời Người đã nói trong khi còn đi rao giảng với họ.Tin mừng Chúa sống lại cần được loan báo thêm cho nhiều người khác trong thời đại chúng ta ngày nay biết để họ được thức tỉnh khỏi mê lầm về một hạnh phúc giả tạo , một cánh chung luận hảo huyền mà những kẻ không tin có Thiên Chúa, không biết có sự kiện Chúa Kitô đã đến trong trần gian, đã chết và sống lại để những ai tin vào Người, sống theo Người, sẽ không phải chết đời đời mà có hy vọng được sống vĩnh cửu với Chúa trên Thiên Quốc, là nơi không còn bất công bóc lột, kỳ thị, gian manh, xảo trá, độc ác, hận thù chia rẽ và nhơ uế…là những thực tế và thực thể đang phơi bày trong mọi xã hội con người ở khắp nơi ngày nay. Bao lâu còn những thực tế này thì bấy lâu con người còn xa cách ơn phục sinh của Chúa Kitô và xa lạ với Nước Thiên Chúa là Vương Quốc của an bình, yêu thương, an hòa và vui sướng bất diệt.

Do đó, là người tín hữu Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta phải mừng Chúa đã sống lại trước hết bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa là đường ngay chính duy nhất dẫn đến sự sống và hạnh phúc thật , trái nghịch hoàn toàn với đường lối của con người , của thế gian chỉ đưa đến sự chết không những về thể lý mà còn về mặt thiêng liêng, tức là chết trong tâm hồn vì nọc độc của tội lỗi , hậu quả đương nhiên của văn hóa sư chết, của chủ nghĩa vô thần và tục hóa, tôn thờ vật chất và mọi lạc thú vô luân vô đạo đang lan tràn ở khắp mơi trên thế giới ngày nay.Chính vì tội lỗi của con người mà Chúa Kitô đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình để “cho muôn người được cứu rỗi.” ( Mt 20 : 28).

Cho nên, không thể đón mừng Chúa Phục Sinh cách nào thích đáng và đẹp lòng Chúa hơn là ý thức sâu xa thêm nữa về nguyên nhân đã khiến Chúa Kitô , người lành vô tội, mà phải bị hành hình và chết như kẻ tội lỗi để cứu chuộc cho muôn người được sống. Phải ý thức sâu sắc về nguyên nhân này để từ đó thêm quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi và sự dữ để không đóng đanh Chúa thêm lần nào nữa trong tâm hồn mình chúng ta. Hơn nữa, có như thế, thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô mới không trở nên vô ích cho những ai chỉ mừng Chúa Phục Sinh lấy lệ , theo thói quen chung là đi xưng tội trong Mùa chay và rước lễ Phục Sinh. Sau đó trở về, lại tiếp tục nếp sống cũ nghiêng về vật chất của chủ nghĩa tục hóa ( secularism) và của “văn hóa sự chết”, đối nghich hoàn toàn với Phúc Âm sự Sống mà Chúa Kitô đã rao giảng và trả giá bằng chính mạng sống của Người trên thập giá năm xưa. Phải nói là vô ích vì nếu không có quyết tâm cải thiện đời sống theo Tin Mừng Cứu Độ để sống “cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” ( 2 Cor 5:15) như Thánh Phaolô đã dạy thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ không ích gì cho những ai thiếu quyết tâm đó.

Như vậy, mừng Chúa sống lại cách hữu ích và đẹp lòng Chúa đòi hỏi mọi người tín hữu chúng ta không những phải cám ơn Chúa thêm một lần nữa, vì Người “đã chết thay cho mọi người” chúng ta , đồng thời phải thêm quyết tâm xa tránh nếp sống vô luân vô đạo cùng mọi tội lỗi vì chỉ có tội mới khiến cho Chúa Kitô phải chịu sỉ nhục, hành hình và chết trên thập giá. Chỉ có tội mới làm ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa của tình thương, công bình và thánh thiện. Hơn thế nữa, chỉ có tội mới làm cho công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô trở nên vô ích cho những ai lợi dụng tình thương tha thứ của Chúa để đi hàng hai, không nóng mà cũng chẳng lạnh.

Cụ thể, nếu chỉ là tín hữu có tên( nominal) mà không thực hành niềm tìn bằng đời sống công bình , bác ái, xa tránh tội lỗi và mọi gương xấu của thế gian thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ không ích gì cho họ. Và ai đang sống như vậy, thì hãy nghe lời cảnh cáo nghiêm khắc sau đây của Chúa:

“ Ta biết các việc ngươi làm : ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn nay nóng hẳn đi ! Nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”
 (Kh 3: 15-16)

Chúa là tình thương, giầu lòng tha thứ và rất khoan dung.. Đó là sự thật chúng ta phải tin.và loan truyền cho người khác biết.Nhưng dù yêu thương con người đến đâu, Chúa vẫn chê ghét mọi tội lỗi mọi sự dữ, độc ác. như oán thù, giết người, trộm cắp, gian dối, lường đảo, dâm đãng… mà quá nhiều người đã và đang làm ở khắp mọi nơi. Tội lỗi và những sự dữ này trái nghịch hoàn toàn bản chất thiên hảo của Chúa, nên ai sống và làm những sự dữ đó thì chắc chắn không thể sống trong tình thương với Chúa và với tha nhân. Ánh sáng và bống tối khác nhau thế nào thì sự dữ và tội lỗi còn cách biệt Thiên Chúa hơn thế nữa.

Tóm lại, vì yêu thương loài người mà Chúa Kitô đã chấp nhận đau khổ và chết để cứu chuộc chúng ta.

Người đã sống lại và không bao giờ chết nữa.Sự phục sinh của Chúa cũng cho chúng ta hy vọng được sống lại như Chúa sau khi phải chết trong thân xác yếu hèn này, nếu chúng ta cũng sống và chết như Chúa.

Vậy, để đáp lại tình yêu quá cao vời của Chúa, liệu chúng ta có quyết tâm yêu mến Người bằng cách xa tránh tội lỗi như Chúa chê ghét mọi sự dữ và tội lỗi hay không ?

Xin Chúa Kitô Phục Sinh giúp chúng ta sống xứng đáng với tình thương và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Người. Alleluia !


LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

1154