Sidebar

Thứ Ba
19.10.2021

abbey27274481920
Ảnh từ Enrique Meseguer từ Pixabay
 


Theo cuộc điều tra của trang mạng Công giáo Ailen, truyền đi hôm 30/9/2021 vừa qua, năm nay chỉ có bốn đại chủng sinh mới tại Ailen, gồm 26 giáo phận toàn quốc.

Hiện nay, trên toàn nước Ailen, bắc và nam, có 37 chủng sinh đang được đào tạo để làm linh mục. Ngoài ra, có 18 chủng sinh khác đang được đào tạo tại Đại chủng viện của Phong trào tân Dự tòng, tại tổng giáo phận Armagh ở miền Bắc Ai Len. Các chủng sinh tại đại chủng viện này không nhất thiết là người Ailen, nhưng có đặc tính quốc tế. Họ được nhập tịch vào giáo phận địa phương nhưng cũng có thể sẽ được gửi đi hoạt động tại các nước khác.

Hiện nay, tám giáo phận tại Ailen không có chủng sinh nào và sáu giáo phận chỉ có một chủng sinh. Từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Ailen suy giảm. Cách đây 30 năm, có 91,6% dân Ailen là tín hữu Công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 78%. Năm ngoái, số chủng sinh mới của Giáo hội tại đây là 13 thầy.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Nguồn: Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu (07/10/2021)

66