Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Nếu lỗi lầm đang đè nặng trên bạn, hãy nghe lời khuyên này từ Thánh Phaolô Thánh Giá

vocano12
 EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP


Hình ảnh nổi bật mà thánh nhân mang lại chắc hẳn sẽ đem đến bình an cho tâm hồn bạn.

Vào ngày 20 tháng 10, Giáo Hội mừng kính Thánh Phaolô Thánh Giá, người sáng lập Dòng Thương Khó.

Vị thánh nhìn xa trông rộng này đưa ra lời khuyên sâu sắc cho những thời điểm mà có thể chúng ta cảm thấy bị đè nặng vì những lỗi lầm và thiếu sót của mình:

Những người mới bắt đầu phụng sự Thiên Chúa đôi khi mất đi lòng tin cậy khi mắc phải bất kỳ lỗi lầm nào. Khi bạn cảm thấy một thứ tình cảm không xứng đáng đang dâng lên trong bạn, thì bạn phải nâng tâm hồn mình lên Thiên Chúahãy lưu ý rằng mọi lỗi lầm của bạn, so với sự tốt lành của Thiên Chúa, chẳng khác gì sợi chỉ rách nát bị ném vào biển lửa.

Giả sử rằng toàn bộ đường chân trời xa xâm mà bạn có thể nhìn thấy từ ngọn núi này là một biển lửa; nếu chúng ta ném vào biển lửa đó một sợi chỉ rách nát, nó sẽ biến mất ngay lập tức.

Vì vậy, khi bạn đã phạm phải một lỗi lầm, hãy hạ mình trước mặt Thiên Chúa, và ném lỗi lầm của bạn vào đại dương vô tận của lòng nhân từ, và ngay lập tức lỗi lầm đó sẽ bị loại khỏi linh hồn bạn; đồng thời mọi sự ngờ vực sẽ tan biến.

Những lời trên được tìm thấy trong quyển “Những bông hoa Thương khó - Tư tưởng của Thánh Phaolô Thánh Giá, quyển sách này được Đức Cha Louis Therese de Jesus Agonisant C.P. thu thập lại từ Những bức thư của Thánh nhân và đã được xuất bản bởi Benzinger Brothers vào năm 1893.

Tác giả: Katheleen N. Hattrupp - Nguồn: aleteia.org (20/10/2021)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

244