Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Nếu tôi không thấy…, tôi chẳng có tin

Lễ kính Thánh Tôma tông đồ 
 
tomaKhi nói đên Thánh Tôma là chúng ta nghĩ ngay đến vị tông đồ cứng lòng tin. Mà Thánh Tôma cũng cứng lòng tin thật khi không chịu tin Đức Giêsu đã phục sinh và hiện ra với nhóm Mười Hai, cho dù tất cả các tông đồ đều chứng thực: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Lý do rất đơn giản mà Thánh Tôma chưa tin là bởi : “Nếu tôi không thấy…, tôi chẳng có tin”.

Việc Chúa sống lại là việc vượt quá sức tưởng tượng của con người dưới thời các tông đồ. Do vậy, cũng dễ hiểu cho Thánh Tôma khi mà làm sao tin được một người chết có thể sống lại. Thánh Tôma muốn kiểm chứng bằng giác quan thấy, sờ chạm vào vào dấu đinh và cạnh sườn Chúa thì ông mới tin. Tuy nhiên, khi Chúa hiện ra với ông, Tôma đã không cần sờ chạm nữa nhưng vẫn tin Chúa đã thực sự sống lại. Cũng giống như các Tông Đồ khác, Tôma không thể có một đức tin chắc chắn về việc Chúa phục sinh khi mà họ cũng chỉ có thể hiểu được mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu sau khi Ngài sống lại và Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Từ chỗ không tin Đức Giêsu đã sống lại thật, Thánh Tôma đã đi đến chỗ tin nhận Đức Giêsu là “Chúa” và là “Thiên Chúa” khi đã kêu lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Đây là một cách hiểu hoàn toàn mới mẻ đối với ngay cả các Tông Đồ bởi đến như Phêrô cũng chỉ tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Thánh Tôma đã được thấy Chúa hiện ra nên mới có thể tin chắc chắn, tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Phục Sinh và biến đổi trở nên một Tông Đồ nhiệt thành trong việc truyền giáo. 
Còn chúng ta thì sao, chúng ta không được thấy Chúa thì liệu chúng ta có dám xác tín đức tin của mình không?

Các Tông đồ chính là các chứng nhân chắc chắn nhất cho Chúa Phục Sinh. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền, được đón nhận từ các Tông đồ là những người đã tận mắt chứng kiến, nói chuyện, đụng chạm Chúa Phục Sinh, và đã được chính Chúa Phục Sinh biến đổi. Nhờ sự cứng lòng tin của Thánh Tôma mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta đón nhận thêm một mối phúc mới, đó là: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Thánh Tôma đã thấy và đã tin vào Chúa, xin cho mỗi người dù không thấy nhưng vẫn vững tin vào Chúa nhờ các chứng nhân của Chúa và Giáo Hội, vì đó thật sự là một mối phúc lớn cho chúng ta. Nhóm sn BC
545    03-07-2019